4ഡി ഹൈഡെഫിനിഷന്‍ സ്കാനിംഗ്

സാധാരണക്കാരുടെ ആശുപത്രിയായ കൊല്ലം ഗവണ്‍മെന്‍റ് വിക്ടോറിയ ആശുപത്രിയില്‍ 58 ലക്ഷം രൂപ മുടക്കി ഇറ്റാലിയന്‍ 4ഉ ഹൈഡെഫിനിഷന്‍ സ്കാനിങ് യന്ത്രം എംപി ഫണ്ടണ്‍ില്‍ നിന്ന് കെ എന്‍ ബാലഗോപാല്‍ സ്ഥാപിച്ചു. ഇന്ത്യയില്‍ തന്നെ അപൂര്‍വ്വം ആശുപത്രികളില്‍ മാത്രമുള്ള ഈ ആധുനിക സംവിധാനം അമ്മമാരുടെയും കുഞ്ഞുങ്ങളുടെയും ആരോഗ്യ പരിപാലനത്തെ കൂടുതല്‍ കുറ്റമറ്റതാക്കുന്നു. ഗര്‍ഭസ്ഥ ശിശുവിന്‍റെ രക്തക്കുഴലുകളും ഹൃദയ ധമനികളും വരെ അതിസൂക്ഷ്മമായി കാണാന്‍ കഴിയുന്ന ഈ സംവിധാനം തികച്ചും സൗജന്യമായാണ് രോഗികള്‍ക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്താന്‍ കഴിയുക.