ഓപ്പണ്‍ ഫിറ്റ്നസ് സെന്‍റര്‍

കൊല്ലം നഗരവാസികള്‍ക്ക് പ്രഭാതസവാരി കഴിഞ്ഞു വ്യായാമത്തില്‍ ഏര്‍പ്പെടാന്‍ ഒരു സൗജന്യ ജിംനേഷ്യം എംപി ഫണ്ട്ണ്‍് വഴി കെ എന്‍ ബാലഗോപാല്‍ സമ്മാനിച്ചു. കൊല്ലം ആശ്രാമം അഡ്വഞ്ചര്‍ പാര്‍ക്കില്‍ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള ഓപ്പണ്‍ ഫിറ്റ്നസ് സെന്‍റില്‍ 19 ഉപകരണങ്ങളാണുള്ളത്.